• Teknelerin Gümrük İthalat ve Geçici İthalat İşlemleri
  • Yeni İnşa veya Kayıtlı Teknelerin Gümrük İhracat ve Geçici İhracat İşlemleri
  • Transit Gümrükleme, TIR Karnesi ve T1 İşlemleri
  • ATA Karnesi Alımı, Takibi ve Giriş/Çıkış İşlemleri
  • Yeddi Emin Alım ve Çözüm İşlemleri
  • İnşa halindeki yata yurt dışından gelen parça ve malzemelerin KDV Muafiyetli olarak Gümrük İthalat İşlemleri
  • İnşa halindeki yata yurt dışından gelen parça ve malzemelerin Tareks, TSE, İTKİB, Kimyahane denetimleri ve KKDF den muaf olarak Geçici İthalat ve Dahilde İşleme gümrükleme işlemleri
  • Teknelerden çıkan ve yurt dışına gidecek olan parça ve malzemelerin İhracat, Geçici İhracat ve Transit gümrükleme işlemleri
  • Yabancı bayraklı yatlara gelen malzemelerin “Ship in Transit” olarak yurtdışı ve Türkiye’de ki gümrükleme işlemleri ve vergisiz olarak tekneye teslimi
  • Türkiye de bulunan yabancı bayraklı teknelerin karayolu ile seyir edebilmesi için Transit Gümrükleme İşlemleri