TÜRK BAYRAKLI ÖZEL YAT İŞLEMLERİ (Tam Boyu 24 Mt. ve Üzeri)

TÜRK BAYRAKLI ÖZEL TEKNE İŞLEMLERİ (Tam Boyu 24 Mt. ‘ye kadar)

 • Türk Limanları Yat Tescil İşlemleri
 • Bağlama Kütük Ruhsatnamesi İşlemleri ( Certificate of Register ) ( İsim Onayı, Vize, Devir, Satış, Liman Değişikliği, Yenileme )
 • Telsiz Ruhsatnamesi ( Ship Radio License ) ( Tescil, Devir, Vize, Yenileme, Çağrı Kodu, MMSI Numarası, IMO Numarası ve Inmarsat Numarası Alımları, AIS, EPRIB ve Diğer Cihaz İlavesi ve Düşümleri )
 • Uluslararası Tonilato Belgesi {1969} ( International Tonnage Certificate ) ( Tam Boyu {L.o.A.} 24,00 Mt. ve üzeri olan tekneler için )
 • Tekne Ölçüm, Sörvey ve Cins Değişikliği İşlemleri
 • Yeni İnşa edilecek olan tekneler için Gemi İnşa İzin Belgesi Alımları
 • Yeni İnşa edilen ve henüz inşası tamamlayan teknelere Yapı Halindeki Sicil Kayıt İşlemleri ve Yapı Kayıt ( Under Construction ) Belgesi Alımı
 • Tekne ve Motor CE Belgesi ( EU Declaration of Conformity / Directive 2013/53/EU ) işlemleri
 • İthalat ve İhracat İşlemleri
 • Yurtdışı Çıkış ve Türk Limanları Giriş İşlemleri
 • Yunan Adalarındaki Tekne Giriş ve Çıkış işlemleri ile Acentelik Hizmetleri
 • Tekne Kasko Sigorta Poliçesi ( Gövde, Makine, 3. Şahıs Mali Mesuliyet, Yunanistan Zorunlu 3. Şahıs Mali Mesuliyet {Greek Compulsory Third Party Liability Endorsement} Enkaz Kaldırma {Removal of Wrecks}, P&I )
 • Amatör Denizci Belgesi İşlemleri (Yenileme, Vize, Zayiinden Çıkartma)
 • Kısa Mesafe Telsiz Ehliyeti (Yenileme, Vize, Zayiinden Çıkartma)

2024 YILI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMESİ HARÇ LİSTESİ

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009 – Düzeltme : 6770 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük : 27.01.2017) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):

TEKNE BOYU HARÇ TUTARI
5 metreden 6,99 metreye kadar olanlardan 3.500,00 TL
7 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan 5.000,00 TL
9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan 7.500,00 TL
12 metreden 14,99 metreye kadar olanlardan 15.000,00 TL
15 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan 25.000,00 TL
20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan 50.000,00 TL
30 metre ve daha büyük olanlardan 100.000,00 TL

2024 Yılı Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Harç Listesi 01.01.2024 Tarihi İtibari ile Revize Edilmiştir.

 • Boyu 4,99 metreye kadar olan teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple Yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.) Harçtan Muaftır.
 • Evrak Zayii ,Yıpranmadan ve Vize süresi bitmesinden dolayı belge yenilemelerinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenmez.
 • Bağlama Kütük Ruhsatının arka yüzünde Vize bölümü dolmuş ise yeni belge düzenlemesinde Tekne Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

TÜRK BAYRAKLI TİCARİ YAT İŞLEMLERİ

 • Türk Limanları Ticari Yat Tescili ve Vize İşlemleri
 • Denize Elverişlilik Belgesi ( Certificate of Seaworthiness )
 • Uluslararası Tonilato Belgesi {1969} ( International Tonnage Certificate )
 • Gemi Sicil Tasdiknamesi / Milli Gemi Sicili {MGS} veya Türk Uluslararası Gemi Sicili {TUGS}
 • Bağlama Kütük Ruhsatnamesi ( Sadece 18 Gross Ton Altındaki ve ÖTV’siz Yakıt almayacak teknelerde )
 • Yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı
 • Telsiz Ruhsatnamesi ( Ship Radio License ) ( Tescil, Devir, Vize, Yenileme, Çağrı Kodu, MMSI Numarası, IMO Numarası ve Inmarsat Numarası Alımları, AIS, EPRIB ve Diğer Cihaz ilaveleri ve düşümleri )
 • Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi ( Minimum Safe Manning Certificate ) ( 50 net tondan büyük her gemi ile talep halinde tonajına bakılmaksızın her ticari deniz aracı için )
 • İlkel Yapılı Ahşap Gemi Emniyet Belgesi ( Wooden Ship of Primitive Build Safety Certificate )
 • Uluslararası Yükleme Sınırı Belgesi (FRIBORD) {1966} ( International Load Line Certificates ) ( Uzunluğu 24 Mt. ve üzeri olan veya 150 GT dan büyük Ticari deniz araçları için )
 • Uluslararası Pis Su Kirliliğini Önleme Sertifikası {ISPP} ( International Sewage Pollution Prevention Certificate ) ( Uluslararası sularda seyahat eden ve içinde minimum 15 kişinin bulunduğu veya 400 GT üstü deniz araçları için )
 • Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Sertifikası {IOPP} ( International Oil Pollution Prevention Certificate ) ( 400 GT ve üzeri uluslararası sefer yapan tüm ticari deniz araçları için )
 • Makine Uluslararası Hava Kirliliği Önleme Sertifikası {EIAPP} ( International Air Pollution Prevention Certificate ) ( Omurgası 1 Ocak 2000 tarihi ve sonrasında kızağa konulmuş ticari deniz araçlarında yer alan gücü 130 kW'den büyük her bir dizel makineler için )
 • Tekne Gross Ton, Boy ve cinsine göre diğer tüm SOLAS ve MARPOL Sertifikaları
 • Ö.T.V.si indirilmiş Yakıt Alım Defteri ve Tasdik İşlemleri (ÖTV’siz yakıt alacak olan Ticari deniz araçları için)
 • Güverte Jurnali, Makine Jurnali, Çöp Kayıt Defteri (Garbage Record Book) ve Tasdik İşlemleri
 • Tüm Periyodik Denetleme, Vize ve Sörvey İşlemleri ( Yıllık Deniz Sörveyi, 2 Yılda bir Kara Sörveyi, 5 Yılda bir Şaft Sörveyi ve takipleri )
 • Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletmesi Belgesi ( İlk Başvuru İşlemleri ve Sörveyleri, Yıllık Vize Takibi, Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi, İsim Değişikliği, Adres Değişikliği, Belge İptali, Yatırılan Teminat Ücretlerin Geri Alınması )
 • Açık Alkollü İçki Ruhsatı ( İlk Başvuru İşlemleri, Yıllık Vize Takibi, İsim Değişikliği, Adres Değişikliği, Belge İptali )
 • Liman Çıkış Belgesi ( Yanaşma ve Demir Ordino Alımları, Transitlog Belgesi İşlemleri, Tek Sefere Mahsus Liman İntikal Çıkış İşlemleri, Gemi Geliş Bildirimleri )
 • İthalat ve İhracat İşlemleri
 • Yurtdışı Çıkış ve Türk Limanları Giriş İşlemleri
 • Yunan Adalarındaki Tekne Giriş ve Çıkış İşlemleri ile Acentelik Hizmetleri
 • Yeni İnşa edilecek olan tekneler için Gemi İnşa İzin Belgesi Alımları
 • Yeni İnşa edilen ve henüz inşası tamamlayan teknelere Yapı Halindeki Sicil Kayıt İşlemleri ve Yapı Kayıt ( Under Construction ) Belgesi Alımı
 • Tekne Kasko Sigorta Poliçesi ( Gövde, Makine, 3. Şahıs Mali Mesuliyet, Yunanistan Zorunlu 3. Şahıs Mali Mesuliyet {Greek Compulsory Third Party Liability Endorsement} Enkaz Kaldırma {Removal of Wrecks}, P&I )

TİCARİ TEKNELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

 • 18 Gross Tonilatodan küçük Ticari Yatlara Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi alınması gerekmektedir.
 • Ticari amaçlı kullanılan Deniz Araçlarının süresi dolan Denize Elverişlilik Belgelerinin gerekli kontrollerinin yapılarak vize işlemlerinin yapılması gerekmektedir.
 • Ticari Yatlarda yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı alma mecburiyeti olduğundan liman kayıtları olan yatların Gemi Sağlık Cüzdanı almaları, Gemi Sağlık Cüzdanı olanların da zamanında yenilenmesi gerekmektedir.
 • Ticari Yatlarda bulunan mürettebat ve ehliyet yeterlilikleri yatın özelliklerine ve donanımına göre yeterli olması ve muhakkak Yat Sahibi tarafından noter tasdikli olarak verilmiş “Kaptana Yetki Belgesi” ile yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.
 • Bir ticari yatın kaptanı veya herhangi bir mürettebatından en az birinin mutlaka teknede bulunan seyir ve navigasyon cihazlarının kullanılması ile ilgili “Telsiz Ehliyeti” (KMT, ROC, GOC gibi) sahibi olması gerekmektedir.
 • Ö.T.V. siz yakıt uygulamasından faydalanan Ticari Yat Sahipleri yeminli, mali müşavir tarafından düzenlenecek olan faaliyet raporunu düzenli olarak bağlı bulundukları vergi dairesine ibraz etmek zorundadırlar.
 • Vizesi yenilenmeyen belgeler iptal edilmekte olup iptal edilen belgeler ise yeni müracaat yapılarak (tam denetim ve kontroller) alınmaktadır.

Ayrıca ticari teknelerde bulunması gereken belgeler:

 • 50 Net GT ve üzeri Ticari Yatlar için Asgari Emniyet Belgesi
 • 24 Mt. yada 150 GT ve üzeri Ticari Yatlar için Yükleme Sınırı Belgesi
 • 100 GT ve üstü Ticari olarak kayıtlı tüm deniz araçlarının (Ahşap yapılı olanlar hariç) IMO Numarası alması ve tüm evraklarına IMO Numarasını işletmesi gerekmektedir.
 • 10 Mt. ve üzeri İstanbul boğazında çalışan veya seyir eden tüm ticari yatların AIS Cihazının bulunması ve telsiz ruhsatnamelerine de AIS Cihazının işlenmiş olması gerekmektedir.